Zdalna szkoła - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści

 


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr l „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach ” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn: ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Myślenice reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice  - mgr Jarosława Szlachetkę, użyczyła Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach  3 laptopy. Sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w systemie kształcenia zdalnego – Zdalna Szkoła został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom.


Wróć do spisu treści