Zdalna szkoła + - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treściDyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr l „Powszechny dostęp do Szybkiego Internetu”, działania 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach ” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn: „ZDALNA SZKOŁA+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów z rodzin wielodzietnych, Gmina Myślenice reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice  - mgr Jarosława Szlachetkę, przekazała Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach  3 laptopy. Sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w systemie kształcenia zdalnego –„ Zdalna Szkoła+” został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom.Wróć do spisu treści