Zarządzenia - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści
Zarządzenia
ZARZĄDZENIE   NR 2/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki Krzyszkowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za posiłki.

ZARZĄDZENIE   NR 1/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki Krzyszkowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów  z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach informuje o zarządzeniu Nr 17/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
Wróć do spisu treści