Wydarzenia - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści

Drodzy Rodzice,
bardzo proszę o odpowiedzialne i przemyślane pozostawianie dzieci w szkole po zajęciach na świetlicy szkolnej. Świetlica funkcjonuje, aby zapewnić opiekę dzieciom pracujących rodziców, którzy nie mają możliwości odbioru dzieci od razu po zajęciach. Do tej pory korzystają też ze świetlicy dzieci rodziców, którzy o późniejszej porze odbierają ze szkoły rodzeństwo. Proszę Państwa, aby teraz, kiedy jesteśmy w czerwonej strefie, rozważyć zasadność zostawiania dzieci na świetlicy i narażania ich na kontakt z rówieśnikami z innych klas. Jeśli oczywiście nie możecie ich odebrać, wychowawcy świetlicy zaopiekują się nimi. Jeśli natomiast jest taka możliwość , odbierajcie swoje pociechy po zajęciach punktualnie , aby nie narażać siebie, swoich dzieci i pracowników szkoły na niepotrzebny kontakt.
Dyrektor Rena Rospond

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud wkładany w wychowanie i naukę naszych dzieci. Życzymy Państwu dużo zdrowia, pogody ducha, poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej oraz tego, aby Wasza praca zawsze znajdowała  uznanie i szacunek w oczach innych.
Wdzięczni Rodzice


Samorząd Uczniowski jak co roku zorganizował obchody Dnia Edukacji Narodowej. W związku z sytuacją epidemiologiczną wyglądały one nieco inaczej niż zwykle, jednak uczniowie nie mniej serdecznie uczcili wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły.
„Kochani Nauczyciele
Dziś chcemy podziękować Wam
Za cierpliwość, dobre serce i za cenny czas,
Który chętnie poświęcacie nam.”
Między innymi takie słowa mogli usłyszeć od swoich wdzięcznych wychowanków nauczyciele z naszej szkoły. Oprócz tego SU przygotował okolicznościową gazetkę na szkolnym korytarzu. Z książki – symbolu edukacji - wylatują w górę motyle z nazwiskami nauczycieli i pracowników szkoły. Widnieje na niej także hasło „Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie, gdy są duże, podaruj im skrzydła”. Nauczyciele i dyrekcja otrzymali również szczere indywidualne podziękowania za nieustanne motywowanie, zaangażowanie i uśmiech oraz życzenia, by praca w szkole dawała satysfakcję.  Szanowni Państwo,
na prośbę Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie przesyłamy do Państwa najważniejsze informacje nt. koronawirusa. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało pakiet materiałów z przydatnymi informacjami typu:
- jak zapobiegać zakażeniu?
- co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy?
- co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
- zasady kwarantanny
- jak seniorzy mogą zadbać o siebie?
Wszystkie materiały do pobrania, na bieżąco publikowane są na stronie (link z materiałami do druku):
ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki Krzyszkowicach
z dnia 22 września 2019r.
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art.47 ust. 1 pkt. 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( DZ. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 ) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1603, poz. 318 i poz. 1093 )
zarządzam,  co następuje:
§1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:
· 2 listopada 2020r. poniedziałek( Dzień Zaduszny )
· 4 i 5 stycznia 2021r.( poniedziałek i wtorek po Nowym Roku , przed świętem Trzech Króli )
· 25, 26, 27 maja 2021r. – egzaminy ósmoklasisty( wtorek, środa, czwartek)
· 4 czerwca 2021r. ( piątek po Bożym Ciele)
§2
W wyżej wymienione dni wolne w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze. Przedszkole i świetlica działają zgodnie z planem.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szanowni Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych,
zgodnie z deklaracjami dotyczącymi pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w br. szkolnym od godz. 14. 00 do 15. 00 funkcjonują dwie grupy po 25 dzieci. Po godz. 15. 00 – jedna – 25 dzieci. W związku z tym proszę odbierać dzieci zgodnie z deklaracjami i nie zostawiać ich dłużej w przedszkolu. Równocześnie, jeśli istnieje potrzeba wydłużenia pobytu niektórych dzieci w przedszkolu, proszę do końca tego tygodnia oddać do wychowawców lub w sekretariacie nowe deklaracje. Na ich podstawie przygotuję pismo do Pana Burmistrza z prośbą o zwiększenie liczby godzin pracy wychowawców zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Liczbę godzin można zwiększyć, jeśli dzieci dla kolejnego wychowawcy będzie co najmniej 12. Dopiero po decyzji Pana Burmistrza będzie możliwość pozostawienia dzieci dłużej w przedszkolu. Na bieżąco będę państwa informować o postępach w tej sprawie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że dzień 14 października 2020r.(tj. środa ) -Święto Komisji Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu normalnie funkcjonują oddziały przedszkolne w godz. 7. 00 – 16. 30 oraz odbywają się zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej w godz. 8. 00- 16. 00. W związku z tym prosimy o przekazanie za pośrednictwem wychowawców informacji , czy Państwa dzieci będą brały udział w tym dniu w zajęciach opiekuńczych. Informację proszę przekazać do 9 października 2020r.
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych zgodnie z deklaracjami. Na podstawie Państwa deklaracji zaplanowano pracę oddziałów przedszkolnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Bowiem pod opieką jednego wychowawcy może być max 25 dzieci. Proszę o bezwzględne stosowanie się do tego zalecenia.
Dyrektor Rena Rospond

Szanowni Państwo,
W sobotę powiat myślenicki wchodzi do “czerwonej strefy”. W związku z licznymi pytaniami odnośnie wprowadzonych dodatkowych obostrzeń sanitarnych uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym obostrzenia te nie wpływają na dalszą realizację programu “Umiem pływać” przez szkoły. Zajęcia na krytej pływalni NIE SĄ zawieszone, ani odwołane. Przewóz uczniów na basen odbywa się na dotychczasowych zasadach. Po konsultacji z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, z z-cą kierownika basenu Panią Danutą Przęczek, przewoźnikami dowożącymi uczniów na zajęcia oraz informacji uzyskanej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Oddział Zarządzania Kryzysowego (tel. 12 254 94 16, 661-285-893) wejście w “czerwoną strefę” nie nakłada na Nas takich obowiązków, jak limity miejsc w transporcie drogowym, gdyż nie jest to środek transportu publicznego. Również na krytej pływalni w przypadku zajęć grupowych, nie ma na ten moment dodatkowych limitów liczby osób biorących udział w zajęciach. W związku z powyższym program ten realizowany jest w przyszłym tygodniu bez przeszkód .Doniesienia medialne o nowych obostrzeniach na chwilę obecną mogą oczywiście się różnić od zapowiadanej zmiany którą przygotował Minister Zdrowia tj. Rozporządzenia odnośnie COVID-19,jednak na ten moment - dokument ten jest projektem... W razie zmian rzutujących na dalszą realizację programu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że dzień 14 października 2020r.(tj. środa ) -Święto Komisji Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu normalnie funkcjonują oddziały przedszkolne w godz. 7. 00 – 16. 30 oraz odbywają się zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej w godz. 8. 00- 16. 00. W związku z tym prosimy o przekazanie za pośrednictwem wychowawców informacji , czy Państwa dzieci będą brały udział w tym dniu w zajęciach opiekuńczych. Informację proszę przekazać do 9 października 2020r.

Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych.
W trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Waszych dzieci od 5 października obsługa szkoły i wychowawcy przedszkolni będą przebywać na terenie placówki w maseczkach. Stosujemy się do reżimu sanitarnego i zasad dot. COVID – 19 – dezynfekujemy pomieszczenia, zabawki, myjemy ręce, wietrzymy sale, itp. Prosimy o stosowanie się do zasad obowiązujących w naszej placówce  i w związku z czerwoną strefą, w której się znaleźliśmy,  prosimy od poniedziałku 5 października  o przyprowadzanie dzieci 5 – 6 letnich do grup w maseczkach. Dzieci bowiem w przestrzeni wspólnej i podczas zabawy, gdy nie możemy zachować dystansu 1,5 m, będą przebywały w Sali przedszkolnej w maseczce.
Dyrektor szkoły Rena Rospond

OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie myślenickim od 2 października 2020 r. do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady funkcjonowania placówki w czasie pandemii oraz dodatkowo ograniczamy do minimum wstęp osób trzecich, w tym rodziców, na teren szkoły i oddziału przedszkolnego. Rodzice uczniów klas I – III oraz oddziałów  przedszkolnych nie wchodzą do budynku. Dzieci odbierają i wydają nauczyciele/pomoce w drzwiach szkoły i oddziału przedszkolnego. W przypadku konieczności dokonania wpłat gotówkowych za obiad/pobyt dziecka w przedszkolu rodzic wchodzi do budynku głównym wejściem, upewniwszy się, że może bezpiecznie dokonać wpłaty, zachowując reżim sanitarny. W związku z nieobecnością w pracy pani intendentki wpłaty w październiku przyjmuje pani B. Papiernik. Przypominam, że wpłat za obiady dokonujemy do 10 października 2020 r. w godzinach 7.30 – 9.00 i 13.00 – 14.30. Od 1 listopada opłaty za obiad będą bezgotówkowe na indywidualne konta rodziców.
                                                                                   Dyrektor Szkoły Rena Rospond

Trwa akcja „Pod Biało-Czerwoną”. Zagłosuj na Myślenice!
Do 11 listopada trwa akcja Kancelarii Premiera pn.: „Pod Biało-Czerwoną”. W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, w której mieszkańcy przyłączą się do akcji. W tym celu musimy zebrać co najmniej 500 deklaracji on-line. Formularz deklaracji jest dostępny pod adresem: https://bialoczerwona.www.gov.pl. W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt. Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. Zaproponowany przez Kancelarię Premiera sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie. „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy zbycia Polakami. Dowiedz się więcej i zagłosuj na Myślenice: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona Wydarzenie na FB: Myślenice #PodBiałoCzerwoną link: https://www.myslenice.pl/trwa-akcja-pod-bialo-czerwona-zaglosuj-na-myslenice,art-2231

30 września w naszej szkole jak co roku obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczyny z różnych klas zaangażowały się w przygotowanie ściennej gazetki Samorządu Uczniowskiego. Akcja doczekała się dużego odzewu – uczennice spontanicznie przygotowały i opracowały zabawne i ciekawe materiały dotyczące naszych wspaniałych szkolnych chłopaków. Z okazji Dnia Chłopaka życzymy wszystkim małym i dużym chłopcom wszystkiego najlepszego i samych pozytywnych dni J  ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki Krzyszkowicach z dnia 22 września 2019r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art.47 ust. 1 pkt. 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( DZ. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 ) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1603, poz. 318 i poz. 1093 ) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:
·        2 listopada 2020r. poniedziałek( Dzień Zaduszny )
·        4 i 5 stycznia 2021r.( poniedziałek i wtorek po Nowym Roku , przed świętem Trzech Króli )
·        25, 26, 27 maja 2021r. – egzaminy ósmoklasisty( wtorek, środa, czwartek)
·        4 czerwca 2021r. ( piątek po Bożym Ciele)
§2
W wyżej wymienione dni wolne w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze. Przedszkole i świetlica działają zgodnie z planem.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie, w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  i zasadami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych w czasie pandemii ( obecnie powiat myślenicki w żółtej strefie ) proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i w oddziale przedszkolnym. Zgodnie z wymogami sanitarnymi w tym zakresie uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych nie przynoszą niepotrzebnych rzeczy do szkoły, nie dzielą się przyborami z rówieśnikami, to dotyczy również słodyczy z okazji urodzin. Ponadto nie organizujemy w szkole i w oddziałach przedszkolnych imprez, apeli, uroczystości. Nie przekazujemy również rówieśnikom prezentów m. in. z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Przedszkolaka, itp. Nie organizujemy wyjazdów, wycieczek i nie zapraszamy do szkoły osób z zewnątrz. Mając na uwadze bezpieczeństwo własne i innych osób bezwzględnie proszę dostosowywać się  zasady reżimu sanitarnego w naszej placówce.
Dyrektor szkoły Rena Rospond

Drodzy rodzice!
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach angażuje się w pomoc dla Zbyszka Niechajewicza z Jawornika - podopiecznego hospicjum w Wiśniowej, który choruje na nowotwora głowy. W naszej szkole odbędzie się zbiórka zakrętek 1 i 2 października przed przedszkolem będzie postawiony pojemnik/karton do którego będzie można wrzucać plastikowe zakrętki. Dzieci informują wychowawcę, że przynieśli zakrętki jeśli chcą otrzymać pozytywna uwagę z zachowania.

18 września to dzień, w którym jak co roku obchodzimy święto patrona naszej szkoły. Św. Stanisław Kostka to przede wszystkim patron młodzieży i wzór do naśladowania dla dzieci i nastolatków. Świadomi tego młodzi ludzie chętnie wzięli udział w akcji organizowanej przez SU – kwiatek dla patrona. Uczniowie uczcili go, przynosząc dar prosto z serca – ogrodowe kwiaty. Powstała z nich barwna kompozycja na szkolnym korytarzu pod portretem św. Stanisława. W ramach obchodów święta szkoły zorganizowane zostały lekcje wychowawcze, gazetki ścienne w klasach które mają zapoznać lub przypomnieć uczniom postać młodego świętego.   Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie patronatem i wsparcie akcji „Szkoły licytują dla Hani” prowadzonej na stronie Facebook Fundacji Licytuje-Pomagam. Znana jest Panu akcja zapoczątkowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Myślenicach. Natomiast w najbliższych dniach Fundacja rozsyłać będzie do szkół zaproszenie (treść przesyłamy w załączniku/poniżej) i z pewnością Dyrektorzy i Rady Rodziców z jednostek, których miasto i Gmina Myślenice jest organem prowadzącym chętniej wezmą udział w akcji, gdy zobaczą Pańskie poparcie dla tej wspaniałej inicjatywy. Będziemy ogromnie wdzięczni za okazane poparcie i ogromnie Dziękujemy za dotychczasowe.


Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się nie tylko z rozpoczęciem roku szkolnego, ale także smutnymi rocznicami z naszej narodowej historii. 1 września 1939 roku od niemieckiej agresji na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. 17 września 1939 roku zaatakowano nasz kraj od wschodu – granice przekroczyły wojska radzieckie. W naszej szkole upamiętniono te tragiczne wydarzenia w formie wystawy. Uczniowie mogą zapoznać się w ten sposób z najważniejszymi informacjami na temat wojny obronnej 39.
 


Szanowni Państwo,
Rada Rodziców po przeanalizowaniu ofert ubezpieczenia na rok 2020/2021 wybrała firmę InterRisk. Na stronie szkoły w zakładce RODZIC zostały umieszczone ogólne warunki ubezpieczenia oraz sposób zgłaszania szkody. Proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami. Zostaniecie Państwo poproszeni przez wychowawców o podpisanie oświadczeń ( w oddziałach przedszkolnych podczas odbioru dzieci ) oraz za pośrednictwem dziennika librus w klasach I – VIII. Proszę o odesłanie wychowawcom oświadczeń do końca września.

W piątek, 4 września 2020 r. odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia klasy pierwszej. Pani Dyrektor skierowała do dzieci ciepłe słowa, witając je w gronie uczniów. Uczniowie, choć "zamaskowani", ale uśmiechnięci złożyli uroczyste przyrzeczenie. Ślubowali oni, że będą dbać o dobre imię naszej szkoły i sumiennie wypełniać swoje uczniowskie obowiązki. Wydarzenie to wzbudziło duże emocje u pierwszoklasistów.Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców przy szkole Podstawowej w Krzyszkowicach z radością informuje, że udało się sfinalizować i wyremontować salę nr 20 na II piętrze szkoły. Remont przeprowadzono dzięki pracowitości, ofiarności i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy w roku szkolnym 2019/2020 gromadzili na ten cel środki , organizując kiermasze ciast, zabawę karnawałową i pozyskiwali fundusze od sponsorów. Środki na remont sali w wysokości 36 000, 00 zł pochodziły z budżetu Miasta i Gminy w Myślenicach w wysokości 18 000, 00 zł oraz z funduszy Rady Rodziców w wysokości 18 000, 00 zł. Sala nr 20 do tej pory była wykorzystywana na organizacje apeli, akademii oraz imprez dla społeczności lokalnej, jak Dzień Babci i Dziadka. Ze względu na pandemię nie jest możliwe obecnie organizowanie takich imprez. Wyremontowana sala w roku szkolnym 2020/2021 służy dzieciom przebywającym na świetlicy oraz odbywają się w niej zajęcia z języka niemieckiego. Mamy nadzieję, że jeszcze będą się w niej odbywać imprezy szkolne i środowiskowe. Rodzicom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, darczyńcom i Panu Burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce serdecznie dziękujemy.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w placówce we wszystkich klasach od I– VIII obowiązuje dziennik elektroniczny Librus. Rodzice proszeni są o kontaktowanie się z wychowawcą, z nauczycielami przedmiotów i dyrekcja za pośrednictwem dziennika Librus. Na ewentualne rozmowy  z nauczycielami/wychowawcą proszę umawiać się na spotkania w szkole za pośrednictwem dziennika Librus lub telefonicznie z wychowawcą. Prosimy, aby zwalnianie uczniów odbywało się również za pośrednictwem dziennika Librus u wychowawcy danego oddziału. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowawca zaznacza uczniowi w dzienniku zwolnienie z danych lekcji, natomiast uczeń przed wyjściem zgłasza ten fakt pani woźnej , która zaznaczy wyjście ucznia ze szkoły w księdze wyjść.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że zajęcia świetlicowe odbywają się w Sali nr 20 na II piętrze. Rodzice uczniów korzystających ze świetlicy odbierają dzieci , dzwoniąc na domofon przy głównym wejściu do szkoły od strony OSP.


Ogłoszenie
W dniu 1 września 2020 r. nie będzie dowozu dzieci busem szkolnym (ze względu na różne godziny rozpoczęcia zajęć). W środę dowóz o godz. 7.30. W busie obowiązują zasady bezpieczeństwa (osłonięte usta i nos).
                                                                                      Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
8:00 - klasa la i lb sala gimnastyczna wejście od boiska ze sztuczną nawierzchnią  (jeżeli będzie ładna pogoda spotkanie na zewnątrz), potem spotkanie z wychowawcami w klasach
9:00 – klasa lla wejście od boiska ze sztuczną nawierzchnią  sala nr 6 – Pani Baran Władysława
9:00 – klasa  llb wejście główne od strony OSP sala nr 9 – Pani Rusek Bożena
9:30 – klasa llla  wejście główne od strony OSP sala 8 – Pani Boiwka Anna
9:30 – klasa lllb wejście od boiska ze sztuczną  sala nr 1 Pani Angelina Kiebzak-Opyrchał
9:15 – klasa lVa  wejście główne od strony OSP sala nr 18 - Pani Garbień Elżbieta
9:15 – klasa lVb wejście główne od strony OSP sala nr 17 - Pani Dudzik Aleksandra
9:30 – klasa V wejście główne od strony OSP sala 13 -Pani Woźnica Jolanta
9:45 – klasa Vla wejście główne od strony OSP sala nr 15 - Pani Szymańska Monika
9:45 – klasa Vlb wejście główne od strony OSP sala nr 14 - Pani Bajorek Dorota
10:00 – klasa Vlla wejście główne od strony OSP sala nr 10 - Pan Chmiel Robert
10:00 – klasa Vllb wejście główne od strony OSP sala nr 16 - Pan Moskal Andrzej
10:15 – klasa Vllla wejście główne od strony OSP sala nr 12 - Pani Cichoń –Owca Grażyna
10:15 – klasa Vlllb wejście główne od strony OSP sala nr 19 - Pani Cygal Weronika
Przy wejściu do szkoły proszę pamiętać o dezynfekcji rąk i założeniu maseczek.
Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja Szkoły Podstawowej zaprasza na zebranie z rodzicami oddziału przedszkolnego w poniedziałek 31.08.2020r.  o godzinie 17:00:
grupa 0A  sala nr 4 na parterze, wejście od boiska  – Pani Wojtyca Halina
grupa 0B  sala nr 5 na parterze, wejście od boiska -  Pani Anna Pasternak
grupa 0C sala nr 10 wejście główne od strony OSP – Pani Elżbieta Pszczoła
grupa 0D sala nr 12 wejście główne od strony OSP – Pani Gabriela Kurowska
grupa 0E sala nr 13 wejście główne od strony OSP – Pani Beata Tomaszewska
Przy wejściu na teren szkoły dezynfekujemy ręce, zakładamy maseczki , na zebraniu zachowujemy dystans społeczny.
Dyrekcja SzkołyWróć do spisu treści