Konkurs matematyczny - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści

Dnia 23 maja 2017 r. w naszej szkole odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych „ZABAWY MATEMATYCZNE: matematycznie – praktycznie” zorganizowanego przez nauczycieli matematyki p. A. Dudzik ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach i p. L. Jedlińską-Maciejewską z Zespołu Placówek Oświatowych  w Głogoczowie.Konkurs miał na celu m. in. ćwiczenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, poszukiwania nietypowych rozwiązań problemów matematycznych, rozwijanie zainteresowań i upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. Nowością tej edycji było włączenie do konkursu matematycznego pojęć z dziedziny ekonomii związanych                      z działalnością SKO. W rywalizacji wzięły udział szkoły podstawowe z: Bęczarki, Bysiny, Drogini, Jawornika, SP nr 3 w Myślenicach, SP nr 4 w Myślenicach, Osieczan, Polanki, Trzemeśni Zasani, Głogoczowa i Krzyszkowic. Dwuosobowe reprezentacje szkół parami pokonywały siedem konkurencji w formie gier matematycznych i zadań praktycznych: Rysowanka „lokacyjna”, Tangram „bankowy”,  Sudoku „ekonomiczne”, Domino „bezgotówkowe”, Finansowa ścieżka „Oszczędzam na…”, Malowanka „pieniężna” i Wykreślanka „oszczędnościowa”. Dodatkową konkurencję indywidualną stanowiła Krzyżówka ekonomiczna „SKO”. Podczas przerwy mogliśmy wysłuchać utworów w wykonaniu Szkolnej Orkiestry. W tym roku najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej                              w Krzyszkowicach: Julia Woźnica i Ignacy Miśkiewicz, drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzemeśni: Aleksandra Jaśkowiec i Krzysztof Kasprzycki a trzecie: Magdalena Węgrecka i Natalia Kęsek–  uczennice Szkoły Podstawowej w Osieczanach. Ceremonię wręczenia nagród uświetnili swoją obecnością: Pani Adrianna Kęsek i Pani Małgorzata Ostafin – Przedstawiciele Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, Pani Agnieszka Adamus – Dyrektor Banku PKO BP Oddział Myślenice oraz Pani Bogusława Alicka – Kierownik Zespołu PKO BP Oddział Myślenice. Zwycięzcy otrzymali puchar i medale ufundowane przez Dyrektora SP w Krzyszkowicach oraz Radę Rodziców przy ZPO                 w Głogoczowie. Laureaci zdobyli cenne nagrody, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy, zaś wszystkim uczestnikom życzymy dalszych matematycznych sukcesów! Nagrody zasponsorowali: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Rada Miasta i Gminy Myślenice, Bank PKO BP, Straż Miejska w Myślenicach, Księgarnia „Pod Arkadami”, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SPORT PLUS, Hurtownia papiernicza „Marek”, Hurtownia artykułów biurowych EURO TRADE, Firma Handlowo Usługowa SONATA. Sponsorami słodkiego poczęstunku podczas konkursu byli: Cukiernia T. K. Łapa z Myślenic, FANTIC – producent napojów i soków z Głogoczowa, firma gastronomiczno-cateringowa KARIO z Krakowa, firma IGLMEN z Krakowa – dystrybutor żywności mrożonej oraz Rodzice uczniów klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach. Wszystkim sponsorom za wsparcie i życzliwość dla inicjatywy serdecznie dziękujemy!
X edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas czwartych
„ZABAWY MATEMATYCZNE: matematycznie – praktycznie”

Dnia 6 czerwca 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie odbyła się X edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych „ZABAWY MATEMATYCZNE: matematycznie – praktycznie” zorganizowanego przez nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach: p. A. Dudzik i Szkoły Podstawowej     w Głogoczowie p. L. Jedlińską- Maciejewską. Konkurs miał na celu m. in. ćwiczenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce oraz poszukiwania nietypowych rozwiązań problemów matematycznych.W tej edycji wzięły udział szkoły podstawowe z: Bysiny, Drogini, Głogoczowa, Jasienicy, Jawornika, Krzyszkowic, Myślenic nr 3, Myślenic nr 4, Polanki, Trzemeśni i Zasani. Wśród zaproszonych gości byli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Paweł Lemaniak, Radna Rady Miasta i Gminy Myślenice p. Agnieszka Węgrzyn oraz Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie p. Grażyna Kosiba. Dwuosobowe reprezentacje szkół parami pokonywały siedem konkurencji w formie gier  matematycznych i zadań praktycznych: rysowanka, tangram, sudoku, domino, matematyczna ścieżka, malowanka, krzyżówka. W tym roku najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach : Kacper Frankiewicz i Samuel Olesik, drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach: Mateusz Mirek i Gabriel Paluch, a trzecie Agnieszka Bargieł i Paweł Polewka– uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworniku. Zwycięzcom gratulujemy, zaś wszystkim uczestnikom życzymy dalszych matematycznych sukcesów.

SPONSORZY NAGRÓD
• Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
• Rada Miasta i Gminy Myślenice
• Dyrektor SP w Krzyszkowicach
• Rada Rodziców przy SP w Głogoczowie
• Straż Miejska w Myślenicach
• Spółdzielnia Uczniowska „U boćka” w Krzyszkowicach
• Księgarnia „Pod Arkadami”
• Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe SPORT PLUS
• Hurtownia papiernicza „Marek”
• Hurtownia biżuterii sztucznej STYL
• Sklep papierniczy „U Lisa”
Sponsorami słodkiego poczęstunku byli:
• Cukiernia „Tasa’ K. T. Łapa w Myślenicach
• FANTIC – producent napojów i soków w Głogoczowie
• Firma gastronomiczno- cateringowa KARIO
• Rodzice uczniów klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
Wszystkim sponsorom za wsparcie i życzliwość dla inicjatywy organizatorzy serdecznie dziękują! 
DYREKTORZY
 
I NAUCZYCIELE MATEMATYKI
 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
GMINY MYŚLENICE

 
 
 
Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie oraz Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach  organizują X edycję
 
Gminnego Konkursu Matematycznego
 
dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych
 
w roku szkolnym 2015/2016
 
„ZABAWY MATEMATYCZNE: matematycznie – praktycznie”.
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
Regulamin konkursu – w załączeniu.
 
 
Organizatorzy

 

Materiały z poprzedniej edycji konkursu matematycznego 2014/15
DYREKTORZY
 
I NAUCZYCIELE MATEMATYKI
 
     SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
GMINY MYŚLENICE
 
 
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach wraz ze Szkołą Podstawową
w Głogoczowie organizuje I edycję
 
Gminnego Konkursu Matematycznego
 
dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych
 
w roku szkolnym 2014/2015
 
„Matematycznie – praktycznie”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.
 
 
Organizatorzy


Pierwsza edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas czwartychWróć do spisu treści