Aktualności - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE EPIDEMII
(od 1.09.2020r. do odwołania)
 
1.Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
2.W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem odstępu w wyznaczonych strefach (osoba wypożyczająca i osoba oczekująca).
3.W czytelni może jednocześnie przebywać 2 uczniów (zajmując co drugie miejsce przy stolikach). Pufy zostają wyłączone z użytkowania.
4.Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz, możliwy jest również samodzielny wybór książek – w rękawiczkach.
5.Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce.
6.Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na minimum 2 dni.
7.Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki.
8.Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce po upływie 2 dni.
9.Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania minimum na 2  dni.
10.Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
11.Na terenie biblioteki zachowujemy odpowiedni dystans.
12.Do biblioteki nie mogą wchodzić rodzice i opiekunowie dzieci.
Wróć do spisu treści